Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt op risico van de gebruiker.

 

DataCenter Fryslân spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin DataCenter Fryslân als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan DataCenter Fryslân niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. DataCenter Fryslân aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

De DataCenter Fryslân -site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van DataCenter Fryslân liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van DataCenter Fryslân. DataCenter Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. DataCenter Fryslân geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

 

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. DataCenter Fryslân aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. DataCenter Fryslân vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van DataCenter Fryslân en DataCenter Fryslân geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van DataCenter Fryslân. Tevens is DataCenter Fryslân niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van DataCenter Fryslân die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is DataCenter Fryslân in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@dcf.nl.

DataCenter Fryslân opent deuren voor publiek tijdens Nationale Datacenter Dag

2 - juni - 2022
DataCenter Fryslân opent op donderdag 9 juni 2022 haar deuren voor het publiek, tijdens de 8e editie van de Nationale Datacenter Dag, geïnitieerd door de Dutch Data Center Association. Geïnteresseerden uit Leeuwarden en omgeving kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan het datacenter.

Penta wordt lange termijn partner van DCF

29 - mei - 2020
DataCenter Fryslân (“DCF”) heeft in Penta Infra (“Penta”) een lange termijn partner gevonden voor de operatie van haar datacenters. Penta is een partij met een lange termijn visie en brede ervaring in de ontwikkeling en operatie van datacenters. Penta investeert in DCF en wordt daarmee de nieuwe aandeelhouder. Penta zal verder investeren in de datacenters en in de dienstverlening in nauwe samenwerking met DataDiensten Fryslan (“DDF”). 

DCF2 in een nieuw jasje

6 - januari - 2020
DataCenter Fryslân is continu bezig met verduurzaming, gericht op toekomstbestendig ondernemen.


DataCenter Fryslân: Regeneratiepunt voor internationale routes

1 - november - 2019
In de afgelopen jaren is men bezig geweest met het koppelen van het Nederlandse hoogspanningsnet met het Deense hoogspanningsnet: het "COBRA-cable project". Cobra is een afkorting van Copenhagen-Brussel-Amsterdam. De zogenaamde 'groene kabel' van circa 325 kilometer komt in Nederland bij Eemshaven aan land.

Lees alle nieuwsberichten

Voor meer informatie over de beide DataCenter kunt u contact met ons opnemen. Wij leggen u graag uit hoe het werkt.