Energiebeleid

Met het energiebeleid wordt beoogd om op een effectieve en efficiënte manier de maatregelen af te stemmen op de behoefte van de eigen organisatie en haar klanten. Uitgangspunt voor het energiebeleid is het naar beneden brengen van het energieverbruik van het datacenter conform de afspraken die gemaakt zijn in de Meerjaren afspraak Energie Effiency (MJA3). Er wordt daarbij gezocht naar een evenwichtige kosten / baten afweging bij het nemen van maatregelen die het verbruik van energie binnen het datacenter omlaag brengen zonder dat de bedrijfszekerheid in gevaar komt. De doelstelling van DCF ten aanzien van energiebeleid is als volgt geformuleerd: DCF streeft naar continue verbetering van de energieprestatie en preventie van het energieverbruik bij zowel DCF zelf als bij klanten van DCF. Om deze doelstelling concreet invulling te geven zijn de volgende targets gedefinieerd:

  • ISO 27001 certificering 
  • EEP uitgevoerd 

Het energiebeleid is verder uitgewerkt in een energieprogramma. De verantwoordelijkheid voor het energieprogramma ligt bij het management. Controletaak ligt bij de directeur. Vanwege de kleine personele omvang, is de rol van energiecoördinator bij een aantal mensen belegd:

  • Directeur DCF: eindverantwoordelijke voor het energieprogramma; verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van procesmatige verbeteringen
  • Hoofd engineering: verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van technische verbeteringen.

DataCenter Fryslân opent deuren voor publiek tijdens Nationale Datacenter Dag

2 - juni - 2022
DataCenter Fryslân opent op donderdag 9 juni 2022 haar deuren voor het publiek, tijdens de 8e editie van de Nationale Datacenter Dag, geïnitieerd door de Dutch Data Center Association. Geïnteresseerden uit Leeuwarden en omgeving kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan het datacenter.

Penta wordt lange termijn partner van DCF

29 - mei - 2020
DataCenter Fryslân (“DCF”) heeft in Penta Infra (“Penta”) een lange termijn partner gevonden voor de operatie van haar datacenters. Penta is een partij met een lange termijn visie en brede ervaring in de ontwikkeling en operatie van datacenters. Penta investeert in DCF en wordt daarmee de nieuwe aandeelhouder. Penta zal verder investeren in de datacenters en in de dienstverlening in nauwe samenwerking met DataDiensten Fryslan (“DDF”). 

DCF2 in een nieuw jasje

6 - januari - 2020
DataCenter Fryslân is continu bezig met verduurzaming, gericht op toekomstbestendig ondernemen.


DataCenter Fryslân: Regeneratiepunt voor internationale routes

1 - november - 2019
In de afgelopen jaren is men bezig geweest met het koppelen van het Nederlandse hoogspanningsnet met het Deense hoogspanningsnet: het "COBRA-cable project". Cobra is een afkorting van Copenhagen-Brussel-Amsterdam. De zogenaamde 'groene kabel' van circa 325 kilometer komt in Nederland bij Eemshaven aan land.

Lees alle nieuwsberichten

Voor meer informatie over de beide DataCenter kunt u contact met ons opnemen. Wij leggen u graag uit hoe het werkt.